Yamaha Mixing Console MG 12/4 z kablami i instrukcją